Hur bra vill ni bli? Ni bestämmer!

B Unlimited arbetar med att utveckla människor och organisationer till att bli sitt bästa! Vi erbjuder skräddarsydda
workshops, utbildningar och individuell coaching för medarbetare som arbetar med kundkontakter, interna såväl som externa samt ledare, interna utbildare och handledare.

B Unlimited startades 2014 av Unn Berry som arbetat med människor i över 25 års tid. De senaste 10 åren har hon arbetat med att utveckla individer och organisationer inom service, kommunikation, sälj samt coachande ledarskap.

 

Sedan 2017 ansluten till Konsulthuset, ett nätverk av etablerade konsulter som grundades 1992.
http://www.konsulthuset.se/konsulter/unn-berry/