Hur bra vill ni bli? Ni bestämmer!

B Unlimited arbetar med att utveckla människor och organisationer till att bli sitt bästa! Vi erbjuder skräddarsydda
utbildningar, workshops och individuell coaching för medarbetare som arbetar med kundkontakter, interna såväl som externa samt ledare, interna utbildare och handledare.

B Unlimited startades 2014 av Unn Berry som arbetat med människor i över 25 års tid. Sedan början av 2000-talet har hon arbetat med att utveckla individer och organisationer inom ledarskap, grundläggande pedagogik och presentationsteknik samt service och kommunikation.

En helt ny verksamhetsgren, Unlimited K9, som erbjuder förebyggande narkotikasök med hund, är under uppstart och kommer att finnas på en separat hemsida.