Unlimited K9

Förebyggande narkotikasök med hund

Unlimited K9 är den del av B Unlimited där vi arbetar med narkotikasök med hund. Vi arbetar enbart förebyggande och syftet är att bidra till en drogfri miljö på exempelvis skolor och arbetsplatser. 

Störst effekt nås med återkommande sök och med oregelbundna intervaller. Det ska helt enkelt kännas som en dålig idé att ta med droger dit det när som helst kan dyka upp narkotikahundar. Det bidrar till en tryggare miljö där elever och personal slipper exponeras för narkotika i sin vardag i skolan eller på jobbet.

Som privata aktörer arbetar vi enbart förebyggande och inte där det föreligger brottsmisstanke. Vi gör inga riktade sök på männiksor och vi gör inte heller några ingripanden.

Vi har genomgått en ettårig yrkesutbildning i specialsök med inriktning narkotika och vapen. Efter grundutbildningen ser vi det som viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling.  Vi tränar därför ofta och går kontinuerligt påbyggnadsutbildningar hos olika specialister.

Beroende på storlek på sökområdet anpassar vi antalet hundar och samarbetar med andra utbildade hundekipage. Vi  kommer alltid med minst två hundar.

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Titta gärna in på vår Facebooksida!
 https://www.facebook.com/forebyggandenarkotikasok/