ERBJUDANDEN

B Unlimited erbjuder utbildningar i syfte att stärka och utveckla människor och organisationer inom framför allt ledarskap, service och bemötande samt grundläggande pedagogik och presentationsteknik.

Utbildningarna skräddarsys och anpassas utifrån er målsättning och era unika förhållanden. För att få träffsäkerhet i utbildningen och hög igenkänningsgrad hos kursdeltagarna inleder vi utbildningsinsatsen med att lära känna er som företag.

Utbildningar Medarbetare

Service och bemötande
I en värld i konstant förändring, där pro- dukter och tjänster är förhållandevis lätta att kopiera samtidigt som kunderna blir mer och mer krävande, går den personliga servicen mot att bli ett alltmer avgörande konkurrensmedel! De som möter era kunder är extremt viktiga varumärkes-bärare som konstant är på scenen i direkt-sändning.

Även hur vi kommunicerar, bemöter var- andra och arbetar internt inom företaget har en avgörande betydelse för hur vi upplevs.

Vi är varandras interna kunder och bemöt- andet internt avspeglar sig direkt i hur våra externa kunder blir bemötta!

B Unlimiteds serviceutbildningar stärker medvetenheten kring vikten av kundfokus samt ger verktyg för att kunna ge ett professionellt bemötande och service i världsklass, såväl internt som externt!

För att få bästa genomslag i utbildnings-insatsen rekommenderar vi att även led- arna deltar i medarbetarutbildningarna.

Målgrupp: Medarbetare med kundkon- takt, såväl internt som externt samt deras ledare.

 

Utbildning Ledare

Ny som chef


Att vara ny i sin roll som chef kan innebära många utmaningar. Det krävs andra färdigheter av dig än de rent operativa  du haft som medarbetare.  Du kanske blir chef över dina tidigare kollegor eller över en grupp du inte känner sedan tidigar som förut haft en omtyckt och tongivande chef.

I utbildningen Ny som chef får du grunderna i att leda andra människor;
Att få alla att dra åt samma håll, att förstå rollen som chef och hantera att bli ledare över tidigare kollegor, att skapa delaktighet och engagemang, att förstå vad som motiverar människor , att kunna ge konstruktiv feedback och att kunna delgera är viktiga delar i ledarskapet som vi tar upp i denna utbildning.

Utbildningen omfattar 2-3 dagar och kan med fördel byggas på med exempelvis DISC-analyser och Situational Leadership.

Målgrupp: Du som är ny i din roll som chef, eller som redan är cehf men inte fått någon grundutbildning i ledarskap.

Coachande ledarskap
På B Unlimited är vår övertygelse att det stora jobbet behöver göras på hemmaplan för att nå bäst effekt av utbildnings-insatsen.

Implementering av utbildningen behöver säkras så den inte faller i glömska när vardagen pockar på. Vi rekommenderar därför att ledarna genomgår utbildning i coachande ledarskap för att få verktyg till att  kontinuerligt kunna följa upp, coacha och stötta medarbetarna.

B Unlimiteds utbildningar i Coachande ledarskap ger ledarna konkreta verktyg att använda i vardagen. Utbildningarna har fokus på coachande förhållningssätt, kommunikation och feedback och inne- håller mycket praktisk träning.

Målgrupp: Ledare som vill stärka sin förmåga att coacha och ge coachande feedback. Kan genomföras såväl som en enskild insats eller som ett led i en medarbetar-utbildning för att stärka och förankra utbildningen i vardagen.

Situational Leadership® (Situationsanpassat Ledarskap)
Som ledare är det viktigt att förstå och kunna anpassa sin ledarstil till olika individer. Samma individ behöver också olika typer av ledarskap beroende på vilken uppgift som ska utföras.
Den Situationsanpassade Ledarskaps-modellen utvecklades av Dr. Paul Hersey under sena 1960-talet. Den  baseras på förhållandet mellan ledare och följare, och analyserar varje situation.
Situationsanpassade Ledare lär sig att förstå situationen de försöker påverka, att anpassa sitt beteende till situationen,  att kommunicera  och interagera med andra på ett sätt som de kan förstå och acceptera samt att utveckla och hantera hantera förändringen hos individen.
Målgrupp: Ledare som vill utöka sina färdigheter i att mer effektivt kunna påverka andra.

Fler erbjudanden