Analyser

Genom att karlägga beteende- och kommunikationsstilar hos individerna i organsiationen skapas ett gemensamt språk och en ökad förståelse för sig själv och andra. Kommunikationen förbättras och  konflikter kan förebyggas.

 

Pussel DISC
DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, sälj-utveckling och kommunikation.

Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning. Marston identifierade fyra knutpunkter som han betecknade
D, I, S och C.

  • D står för Dominans eller hur du närmar dig svårigheter och utmaningar.
  • I står för Influens eller hur du överför tankar och idéer till din omgivning.
  • S betecknar Stabilitet eller hur du svarar på omgivningens tempo.
  • C står för Compliance eller hur du svarar på omgivningens regler och rutiner.
De olika beteendestilarna belyses med hjälp av färger. I DISC-analysen beskrivs en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). 

Analysen genomförs digitalt och genererar en personlig rapport.

Målgrupp: Medarbetare/chefer/grupper som vill öka sin självinsikt och förbättra sin kommunikation.