Analyser

Genom att karlägga beteendestilar och drivkrafter hos individerna i organsiationen skapas ett gemensamt språk och en ökad förståelse för sig själv och andra. Kommunikationen förbättras och  konflikter kan förebyggas.

B Unlimited arbetar med två vedertagna analysinstrument, Pussel DISC samt SDI.

Pussel DISC
Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, sälj-utveckling och kommunikation.

Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning. Marston identifierade fyra knutpunkter som han betecknade
D, I, S och C.
D står för Dominans eller hur du närmar dig svårigheter och utmaningar.
I står för Influens eller hur du överför tankar och idéer till din omgivning.
S betecknar Stabilitet eller hur du svarar på omgivningens tempo.
C står för Compliance eller hur du svarar på omgivningens regler och rutiner.
I Pussel DISC-analysen beskrivs en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). 
De olika beteendestilarna belyses dessutom med hjälp av färger.
Analysen genomförs digitalt och genererar en personlig rapport.

Målgrupp: Medarbetare/chefer/grupper som vill öka sin självinsikt och förbättra sin kommunikation.

SDI®-analyser
SDI® (Strength Deployment Inventory®) är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter.

Kartläggningarna baseras på Dr Elias Porters RAT; Relationship Awareness Theory. Teorin bygger på ett beteendevetenskapligt instrument om relationsmedvetenhet som snabbt kartlägger exakt vad som motiverar människors beteenden. Genom att lära sig vilka drivkrafter som motiverar beteendet hos sig själv och andra kan man utveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig hantera konflikter på ett mycket produktivare sätt.

Målgrupp: Medarbetare/chefer/grupper som vill öka sin självinsikt och förbättra sin kommunikation.